Speelbewust

VAN KANSSPELEN

In Nederland worden kansspelautomaten door private ondernemers aangeboden in amusementscentra (ook wel speelautomatenhallen genoemd) en in de horeca. Verreweg het grootste deel van deze ondernemers is georganiseerd in de VAN Kansspelen Branche-organisatie kortweg VAN. Zodra kansspelen op internet gelegaliseerd zijn, zal een deel van de ondernemers ook via internet kansspelen aanbieden.

Verantwoord spelen of Responsible gaming staat al sinds lange tijd hoog in het vaandel van de VAN. Ook de Europese koepelorgansatie Euromat heeft een prominente plaats ingeruimd voor Responsible gaming. Zie de Euromat brochure.

Bescherming in techniek en begrenzingen

Naast het preventiebeleid dat de ondernemers zelf uitvoeren, waarover hieronder meer, is een deel van de preventie ook terug te vinden in de wettelijk voorgeschreven techniek en-  begrenzingen van de kansspelautomaat.  Daardoor verschillen de speelautomaten in de horeca op specifieke punten van die in de amusementscentra en die verschillen weer in sterke mate van de kansspelautomaten in Holland Casino.

Zo is de maximale inzet per basisspel in de horeca en amusementscentra 20 eurocent, is de maximaal te winnen prijs 40 euro (200 maal de basisinzet) en is het gemiddeld uurverlies 40 euro.

De kansspelautomaten in de horeca voldoen allemaal aan de in de wet genoemde 14 voorschriften of punten. Deze voorschriften moeten er toe leiden dat de speler bewuster met het kansspel omgaat.

Zo wordt bijvoorbeeld het automatisme van het doorspelen doorbroken door een wachttijd van 15 seconden na elke automatische uitbetaling. De kansspelautomaat is dan niet bespeelbaar en geeft de speler de tijd om zich bewust te worden dat hij met een kansspel bezig is. Verder wordt het langdurig spelen bijvoorbeeld onderbroken door beperking van spaarconstructies: Bij overschrijding van het aantal van 200 punten wordt tot automatische uitbetaling overgegaan tenzij deze worden overgebracht naar het volgende spel.

Ten slotte wordt de aantrekkelijkheid van het spel en het wervend karakter beperkt door bijvoorbeeld de statische verlichting als de automaat niet bespeeld wordt en door de tijd per spel niet te kort te maken door een ondergrens van 3,5 seconden in te bouwen.

Alle kansspelautomaten in Nederland worden gekeurd door de Kansspelautoriteit, de Nederlandse officiële toezichthouder, waarbij met name wordt gekeken of de automaten voldoen aan de wettelijke voorschriften.

Preventiebeleid: vanaf 1995 zelfregulering, in 2013 deels wetgeving

Al sinds de jaren negentig hebben de leden van de VAN hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen door een uitgebreid preventiebeleid te ontwikkelen. Dit beleid was tot 2013 geheel op basis van zelfregulering en gebaseerd op de toenmalige KEMA criteria. Op basis van deze criteria vond destijds certificering plaats door de KEMA. Met de introductie van art. 4a in de Wet op de Kansspelen (zorgplicht) en de uitwerking hiervan in onderliggende regelgeving is een deel van dit beleid in wettelijke regels vervat.

Iedere ondernemer die een amusementscentrum exploiteert voldoet op het gebied van Verantwoord Spelen aan alle wettelijke eisen. Zo is er een toegangscontrole, wordt er informatie over o.a. verantwoord spelen verstrekt aan de gasten en wordt er toezicht gehouden door goed opgeleide en getrainde medewerkers. Bovendien beschikken de bedrijfsleiders en beheerders over aanvullende kennis omtrent preventie en gespreksvaardigheden. Daarnaast monitoren zij op basis van door de branche opgelegde regels het speelgedrag van de gasten en spreken zij hen aan bij het vertonen van overmatig speelgedrag waarna één of in de tijd meer gesprekken volgen die kunnen leiden tot plaatsing op de Witte Lijst wat een vrijwillig toegangsverbod inhoudt. Voor meer informatie klik hier.  

Horeca

In de horeca beschikken de horecaondernemer en zijn medewerkers over de nodige kennis met betrekking tot kansspelen. Dit is onderdeel van de opleiding Sociale Hygiëne die door de Drank- en Horecawet verplicht wordt gesteld voor bedrijven of organisaties die alcohol schenken en/of verkopen.

Voorlichting spelers en preventie in de praktijk

De voorlichting aan spelers over de risico’s van het kansspel vindt overigens plaats via de recent vernieuwde website www.gokwijzer.nl  Hier zijn filmpjes te vinden die illustreren hoe de leden omgaan met het preventiebeleid.